Tarihi Şarkiyat Kütüphanesi

Tarihi Şarkiyat Kütüphanesi Günümüzde Milli kütüphane olarak kullanılmaktadır. Önceleri idari bina olarak 19. yy’da inşa edilmiştir. Daha sonra kütüphaneye dönüştürüldü. 1949’dan itibaren Milli Kütüphaneye dönüştürülmüştür. 1992 yılında yaşanan savaş sonucunda 2 milyona yakın eser ve el yazması kitap yakılmıştır, bina da hasar görmüştür. Bina daha sonra restore edilmiştir.

Tarihi Şarkiyat Kütüphanesi
Günümüzde Milli kütüphane olarak kullanılmaktadır. Önceleri idari bina olarak 19. yy’da inşa edilmiştir. Daha sonra kütüphaneye dönüştürüldü. 1949’dan itibaren Milli Kütüphaneye dönüştürülmüştür. 1992 yılında yaşanan savaş sonucunda 2 milyona yakın eser ve el yazması kitap yakılmıştır, bina da hasar görmüştür. Bina daha sonra restore edilmiştir.