Rize Kalesi Giriş Ücreti, Giriş-Çıkış Saatleri, Tanıtımı

Rize’nin tarihi birikimi denince akla ilk gelen eser Rize Kalesi, şehir merkezinin güney batısında yer almaktadır. Kale, Rize şehrinin nadir ve en önemli tarihi eserlerinden birisi olması dolayısıyla özeldir. Rize Kalesi, Rize’nin şehir merkezinde yer alır. Tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemekte, farklı rivayetlerden bahsedilmektedir. Tarihçesi hakkında net bilgi edinmeyi sağlayacak bir kitabesi de bulunmamaktadır. Kale, hakkındaki kısıtlı bulgulardan ve bugüne ulaşan izlerden yola çıkılarak incelenmekte ve bir kısım bilgi bu şekilde elde edilebilmektedir. Şehirdeki nadir tarihi eserlerden biri olması ve çok uzun bir geçmişe dayanmasından ötürü tarihçilerin ve sanat tarihçilerinin ilgisini çekmektedir.

Kale’nin yapılışından sonraki ilk dönemlerinde, iç kale ve aşağı kale denebilecek iki kısımdan oluştuğu anlaşılmaktadır. Aşağı kale kısmı, sonradan meydana gelen yapılaşma sebebiyle tamamen ortadan kalkmıştır. Batı yönündeki bir kısım sur parçası, bu kesimden geriye kalan parçalardır. Ayrıca kulelerden bir kısmı da bugüne ulaşmıştır.

Kalenin tarihçesi hakkındaki bazı rivayetlere göre; aşağı kale kısmının bazı bölümleri 1300’lü yıllarda zamanın Bizans imparatoru zamanında yapılmış olabilir. İç kalenin ise Bizans imparatoru Justinianus zamanında, 527-565 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. İç kale 150 metre yüksekliğindedir ve doğal bir yükselti üzerinde kurulmuştur. Aşağı kalenin ise Osmanlı döneminde tekrar onarıldığı bilinmektedir. İç kalenin doğu tarafındaki kapısından küçük bir avluya ulaşılır. Avludan yine bir kapı ile asıl kaleye geçilmektedir. Surlar kısmen düzgün kesme taştan, kısmen de moloz taştan yapılmıştır. Kireç harç sağlamlık için kullanılmıştır. Duvar kalınlığı 1.5 metre civarındadır.

Kalenin kuleleri dikdörtgen ya da yuvarlak planlıdır. Üst örtülerinin tuğla tonozlara sahip olduğu belirlenmiştir. Doğu surlarından ise bugüne hiçbir şey ulaşmamıştır. Rize Kalesi Giriş Ücreti yoktur.

Rize Kalesi, şehrin tarihselliğinin simgesi olması dolayısıyla ülkemiz kültür tarihi açısından da önemlidir. Buna rağmen uzun dönemler ihmal edilen Rize Kalesi 1990’lı yıllarda Kültür Bakanlığımız eliyle tamir ettirilmiştir. Kalenin geçirdiği bu onarım süreci seyir yolunun ve mazgalların da onarılmasını sağlamıştır.

Rize Kalesinin özelliklerine bakıldığında korunmak, ayrıca gerektiğinde mal ve erzak depolamak için yapılmış olabileceği ortaya çıkmaktadır. Ne var ki onarım çalışmalarının bir kısmında orijinal özelliklerin yeterince gözetilmediği de anlaşılmaktadır.

Rize şehrimizin tarihini yansıtan Rize Kalesinin önemi göz önüne alınarak, yeniden ele alınması ve yapılandırılması için 2010 yılında Rize kent konseyi tarafından yeni bir süreç başlatılmıştır. Rize’ye yolu düşenlerin mutlaka görüp belgelemesi gereken yerlerden biri şüphesiz Rize Kalesidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seks izle seks hikayeleri sex hikayeleri hd porno izle paply.org