Ural-Altay dil ailesi mensup olan Moğolca, Moğolistan’da resmî dil olarak kullanılan bir dildir. Moğolca, Moğolistan’ın bazı özerk bölgelerinde de kullanılır fakat bu bölgelerde resmî dil değildir.

Tarih boyunca en eski metni Yesünke Taşı olan Moğolca, bu eseri Uygur yazısı kullanarak üretmiştir. Anıt içerisinde Cengiz Han’ın yeğeninden bahsetmektedir. Moğolca, Cengiz Han döneminde Uygur alfabesinin uyarlamasını kullanmış ve birtakım değişikliklerle belirli bir yazı dili geleneği oluşturmuştur.

Moğolca son dönemlerde Uygur alfabesi yerine Kiril alfabesini kullanmayı tercih etmiştir. Alfabe içerisinde bazı değişiklikler göze çarpmaktadır. ‘Ə’ harfi, Moğolcanın yanı sıra Türkmence, Azerice, Gagavuzca, Tatarca ve Azerice’de kullanılmaktadır. Latin alfabesindeki ‘E’ harfine göre kısa ve sert bir biçimde söylenir.

Moğolca ve Türkçe bağlı olduğu dil sınıflandırması bakımından aynı grupta değerlendirilir. Moğolcanın da Türkçe gibi sondan eklemeli olması, yapım ve çekimeklerinin birbirine benzemesi, bu iki dil arasındaki belli başlı özelliklerden bazılarıdır. Ayrıca zamirler ve söz varlığındaki benzerlikler filologların bu iki dil arasında ilişki kurmasını sağlamıştır. Yaklaşık olarak 19 fiilin Türkçe ve Moğolca ile yakın ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Bu iki dil arasındaki tamlayıcı özelliklerin aynı olması da çevirilerde Türkologlara kolaylıklar sağlamıştır.

Moğolcada bulunan ve Türkçede yer almayan ses değerlerinden birisi de ‘Ц’ dir. Sert T sesini karşılayan bu harf, Rusça, Moğolca ve birçok Slav dilinde ‘Ç’ harfini karşılamak için de kullanılır.

‘Ң’ harfi de Moğolca dışında Türkmence ve Tatarcada kullanılır. Moğolcanın genel yapısında olduğu gibi bu harfte de yoğun bir şekilde gırtlak kullanılır. İç Anadolu’da ‘nazal n’ olarak da bilinen bu harf Osmanlıca döneminde de Kaf-ı Nuni olarak kullanılmıştır.

‘X’ harfi de Moğolcanın belirgin seslerinden birisidir. Türk Dünyası içerisinde bu harf Tatarca ve Azerice dillerinde kullanılır. Moğolcanın Orta Asya coğrafyasında konuşur sayısı yaklaşık olarak 5 milyondur. Moğolların tarih boyunca Türklerle yakın ilişki halinde olması bu dilin eski yazılı metinleri üzerindeki yoğun Türk etkisini göstermektedir. Günümüzde de Moğolca, Eski Türk Dili araştırması yapan filologların ilk başvurduğu kaynak metinlere sahiptir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seks izle seks hikayeleri sex hikayeleri hd porno izle paply.org