Çok uzun bir tarihi geçmişe sahip, her çağda insan yerleşimlerine konu olmuş Çukurova yöresi, antik eserler açısından son derece zengin. Yıllar içerisinde çeşitli kazılar yapılıp arkeolojik zenginliği ortaya çıkarıldıkça, yörenin ne kadar büyük bir mirası bugüne aktardığını daha da yakından görüyoruz. Kastabala Antik Kenti de, yöredeki arkeolojik zenginliğin en önemli unsurlarından biri.

Osmaniye şehrimizin sınırları dahilindeki Kastabala, ilginç ve özel bir mevkide yer alıyor. Ceyhan nehrinin kuzeyinde Kesmeburun ile Bahçeköy arasında bulunan kaya çıkıntısı üzerinde yükselen ve ortaçağdan kalan kale, Bodrum Kalesi adını taşıyor. Kalenin civarında bulunan antik kentin kalıntıları günümüzde ören yeri olarak büyük önem kazanıyor.

Kastabala Antik Kenti  Önemli Özellikleri

Hieropolis – Kastabala olarak adlandırılan Antik Kent, on yıllarca farklı uluslardan araştırmacılar tarafından incelendi. Kastabala’nın anıtları, yazıtları, sikkeleri, çeşitli kazı ve araştırmalarda ortaya çıkarıldı. Antik kentin tarihi ve özellikleri bu araştırmalar sonucunda büyük ölçüde ortaya çıkarıldı. Günümüzde Kastabala Antik Kentini oluşturan kalıntılar büyük ölçüde Roma devrinden kalma kısımlardan oluşuyor. Kastabala bölgesini Karatepe’ye bağlayan asfalt yol üzerinden, sütunlu yol görülebiliyor.

Söz konusu sütunlu yol MS 200 yılları civarında inşa edilmiş ve 300 metre uzunluğa sahip. Sütunlu yol kalenin ve kayalıkların yanından geçerek arka tarafta yerleşim bölgesine kadar uzanıyor. Yerleşim bölgesi olan vadinin üst kısmındaki terasta, pek çok sayıda yazıtlı heykel kaideleri ortaya çıkarıldı. Teras kısmından vadiye kadar uzanan bir stadyum bulunduğu tarihçiler tarafından ifade ediliyor. Hemen karşı taraftaki tiyatro kısmı ise, günümüzde de iyi durumda ve ayakta kalmayı başarmış. Tiyatronun yakınlarında, yine Roma döneminden kalma bir hamamın kalıntıları bulunuyor.

Yine aynı bölgede MS 5. veya 6. yüzyıldan kalan iki kilise görülmeye değer. Kastabala Antik Kentinin çevresinde pek çok mezar yapıları, kaya mezarları da yer alıyor. Yine araştırmacıların belirttiğine göre, kentin su ihtiyacı tarihte Ceyhan nehrinin doğu tarafındaki bir kaynaktan karşılanmış. Kastabala, esas olarak dini bir merkez olarak işlev görmüş. Roma’dan kalma Antik Kentte dönemin Roma valilerine ve o dönemdeki bağımsız krallıklara dair pek çok yazıt ve sikke de bulunmuş. Bölgede varlıkları MÖ 17. yüzyıla kadar geriye giden kralların her biri kendi adlarına sikkeler bastırmışlar. Bu da bölgenin ne kadar önemli bir merkez olduğunu vurguluyor. Osmaniye’nin büyük tarihi ve kültürel değere sahip Kastabala Antik Kentini yerli ve yabancı pek çok turist ziyaret ediyor. Şehre yolu düşenlerin de görmeleri gereken yerlerin başında Kastabala geliyor.

 Giriş Ücreti

Kastabala Antik Kentine Giriş Ücreti bulunmamaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seks izle seks hikayeleri sex hikayeleri hd porno izle paply.org