Şehirde yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular, yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını ve Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü ispat etmektedir. Şehri Hititler’in kurduğu bilinmektedir. Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden birisi olan Maraş’a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verildi.

Kahramanmaraş Kalesi

Kent merkezindeki yığma bir tepenin üstü bulunur. Günümüze kadar birçok onarım geçiren kale milattan önce 1. ve milattan sonra 2. yüzyıllar arasında yapılmış olduğu düşünülüyor. Kale duvarlarının bir bölümü ve de üç burcu onarılmıştır. Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş ve iç duvarları moloz taştır. Burcun güney yüzünde sivri kemerli ve çift kanatlı bir kapı yer alır.

Hurman Kalesi

Kale, Afşin ilçesi, Marabız köyü, Hurman Çayı’nın kuzeyindeki sarp kaya üstündedir. Yapım tarihi bilinmemektedir. Fakat kalenin yapım tekniğinden Bizans döneminde inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir. 10–15 metre yüksekliğindeki surlar sekiz burçla güçlendirilmiştir. Kalenin kapısı batı yönündedir.

Haznadarlı Camii (Duraklı Camii)

Duraklı Mahallesi’ndedir. Mimari özellikleri ve bezemesinden ötürü 15. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mihrabın olduğu düşünülen mermer kesme taşlardaki bezemeler de aynı yüzyılın özellikleri göstermektedir.

Hatuniye Camii

Kurtuluş Mahallesi’ndedir. Yavuz Sultan Selim’in büyükannesi adına 15. Yüzyılda yaptırılmıştır. Kesme taştan, son cemaat yeri ve ana mekânı ahşap çatılı bir yapıdır. Son cemaat yerinin solunda bulunan sivri tonoz örtülü ve dikdörtgen planlı türbeye, birkaç basamakla inilen yalın kapıdan girilir.

Taş Medrese

14. yüzyılda Alaüddevle Bey’in kızının adına yapıldığı öne sürülen bu yapı yazıtsızdır. Medrese, dörtgen planlı açık avlu çevresinde sıralanan bölümlerden oluşmuştur. Avlunun sağında medrese odaları ve girişin karşısında dikdörtgen planlı mescit bulunur. Solunda ise piramit çatılı türbe yer alır.

Taşhan

Kapalı Çarşı’ya bitişik olan bu yapı Dulkadiroğulları döneminde yapıldığı öne sürülen moloz taştan, kare avlu çevresinde ve iki katlıdır. Girişin karşısındaki mekân, sivri kemerlerle avluya açılır. Basamaklarla, arkasında han odalarının yer aldığı gezinti yerine çıkılmakta. Girişin karşısındaki bölümlerden Belediye Çarşısı’na da ikinci bir kapı açılmıştır.

Tüfekçi Hamamı

Sarayaltı Mahallesi’nde, Demirciler Çarşısında yer alır. Kitabesi yoktur. Soyunmalık, iki soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır.

Ceyhan Köprüsü

Ceyhan Irmağı üstündeki bu köprünün 14. ya da 16. yüzyıl yapısı olduğu konusun fikir ayrılıkları bulunur.  Yaklaşık 157 m. Uzunluğundadır ve altı gözlü bir köprüdür. Çeşitli dönemlerdeki onarımlarla maalesef özgünlüğünü yitirmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seks izle seks hikayeleri sex hikayeleri hd porno izle paply.org