Doğu Asya’da Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve adalardan oluşan Japonya, deniz ötesinde Tayvan ve Çin komşudur. Ancak, hiçbir ülke ile sınırı bulunmayan bir ülkedir. Toplamda irili ufaklı 6852 adaya sahip olan ülke 47 ile ve 8 bölgeden oluşur. Yönetim şekli üniter parlamenter anayasal monarşi olan ülkenin resmi bir dili yoktur. Ancak nüfusun %99’undan fazlası Japonca konuşur. Önde gelen adaları, Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku’dur. Ortalama yüzölçümü 375 bin km olan ülkenin başkenti Tokyo, resmi dili de Japonca’dır.

Japonya Demografik Özellikleri

Tahmini olarak 127 milyon civarındaki nüfus ile dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alır. Yüzölçümünün küçük olmasına bağlı olarak nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkede nüfus daha çok kentlerde toplanmıştır. Ülkenin en kalabalık kentleri arasında Tokyo, Yokohama, Ösaka ve Nagoya yer alır. Daha çok homojen bir yapıya sahip olan nüfusun %98.5’i etnik Japonlar oluşturur. Nüfusta Koreli, Çinli, Filipinli ve Breziyalılar olmak üzere azınlık gruplar bulunur.

Japonya’nın İklimi

Arashiyama'nın Bambu Bahçesi - Kyoto - Japonya
Arashiyama’nın Bambu Bahçesi – Kyoto – Japonya

Daha çok ılıman iklimin ağırlıklı olarak görüldüğü Japonya’da kuzey ve güney bölgeleri arasında farklılıklar söz konusudur. Coğrafi özelliklere bağlı olarak ülkenin kuzey kesimleri daha çok nemli karasal iklimin etkileri arasındadır. Kışların uzun ve soğuk, yazların ise sıcak olduğu kuzey bölümüne göre güneydeki adalar da daha çok mason iklimi hakimdir. Sıcaklığı enleme bağlı olarak güneye gittikçe arttığı ülkede temel bitki örtüsü gür ormanlardır.

Japonya Ekonomisi

Özellikle teknolojik üretim alanıyla ilgili endüstriyel sektörlerde ön sıralarda yer alan Japonya’nın ekonomik temelini ihracat oluşturur. Amerika’dan sonra dünyanın en büyük milli ekonomisine sahip ülkede ihracat ürünleri arasında ev teknolojisine ait ürünler yanında motorlu taşıtlar, elektronik, makine parçaları, tekstil ve işlenmiş gıdalar yer alır. Ülke ayrıca, toprak arazilerinin kısıtlı olmasına rağmen tarımda uyguladığı modern yöntemler ile önemli bir yere sahiptir. Pirinç üretimi başta olmak üzere çeşitli tahıl ürünleri ile patates ve fasulye yetiştirilen ürünler arasındadır.

Japonya Vizesi

Japonya, turistik ve eğlence amaçlı en fazla 3 aylık bir süreyi kapsayan ziyaretler için herhangi bir vize talebinde bulunmaz. Öncesinde ülkeden sınır dışı edilen ya da ülkeye girilmesine müsaade edilmeyenler ile ülkeye girişle ilgili kanunlarda belirtilen esaslara uymayan kişiler dışında herkesin rahatlıkla vizesiz belirtilen süreleri kapsayacak şekilde ülkeyi ziyaret hakkı vardır. Bunun dışında farklı amaçlar ile ülkeyi ziyaretin söz konusu olduğu durumlarda vize istenir.


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.